Tijdelijke geleidelijn

Geleidelijn mat met noppen en lijnen

Een van de eenvoudigste manieren om uw stembureaus zo in te richten dat mensen met een visuele beperking daar volledig zelfstandig hun weg kunnen vinden, zijn geleidelijnen en noppenmarkeringen voor tijdelijke toepassingen. De geleideroute is bevestigd op herbruikbare, verwijderbare rubberen matten.

De matten hebben drie verschillende functies. De geleidelijnmatten zorgen voor een veilige route binnen het stembureau. Met de noppenmatten kun je een waarschuwingsmarkering of informatiemarkering aanbrengen. Een waarschuwingsmarkering plaatst u bijvoorbeeld bovenaan een trap, of bij een no-go zone, zodat de gebruiker weet dat hij extra goed moet opletten. De informatiemarkering gebruikt u om belangrijke plekken aan te geven, zoals het stemhokje en de stembus.

Alle geleidelijnmatten en noppenmatten zijn volledig aan te passen naar wat er nodig is per stembureaulocatie en -inrichting. De matten zijn makkelijk te leggen en aan de vloer te bevestigen en ze zijn ook weer zonder schade aan vloer of mat te verwijderen. Ze zijn op maat te snijden en ze zijn herbruikbaar. Blinkink zet deze matten al jarenlang in, bijvoorbeeld op evenementenlocaties, op stations en tijdens festivals. De matten zijn de oplossing voor het tijdelijk toegankelijk maken van stembureaus voor mensen met een visuele beperking.

Blinkink is een zusterbedrijf van TG Lining, al meer dan 22 jaar marktleider in geleidevoorzieningen in de openbare ruimte. Alle kennis over hoe je deze matten veilig legt en waar je allemaal rekening mee moet houden, heeft Blinkink in huis, net als expertise rond richtlijnen en de meest recente regelgeving over toegankelijkheid en geleidelijnvoorzieningen. Voor het toegankelijk maken van jouw stemlokalen kan Blinkink met je meedenken om maatwerk te leveren.

Vanzelfsprekend kun je bij Blinkink ook geleidelijnmatten en noppenmatten kopen, en daarnaast ook permanente geleideroutes.

Blinkink heeft alle kennis in huis om aanbevelingen op maat te verstrekken zodat je jouw stembureaus volledig toegankelijk maakt maken voor mensen met een visuele beperking.

Ik wil hier meer over weten!

https://toegankelijkeverkiezingen.nl/contact