Tijdelijke geleideroute

“Het ging weer prima met het neerleggen van de matten en het gebruik ervan. Het zijn fijne matten van goede kwaliteit. En je kan ze blijven gebruiken.”

Een geleideroute bestaat uit de volgende onderdelen:

Getekend plaatje waaruit van persoon die gebruik maakt van geleidelijnen.

1. Geleidelijnen: de basis van een veilige, obstakelvrije route. De geleidelijn leidt de gebruiker zelfstandig van en naar het stemlokaal, en laat de gebruiker gelijkwaardig deelnemen aan de verkiezingen. Je maakt hiervoor gebruik van matten met geleidelijnen die je met tape op de vloer bevestigd, zonder de vloer (of de mat) te beschadigen.

Getekend plaatje waaruit blijkt wat een waarschuwingsmarkering is.

2. Waarschuwingsmarkering: waarschuwt de gebruiker bij het naderen van een gevaarlijke situatie, zoals een trapgat of een afstapje. Je gebruikt hiervoor met matten met noppen erop. Geen gevaarlijks situaties? Dan heb je geen waarschuwingsmarkering nodig.

Getekend plaatje waaruit blijkt wat een attentiemarkering is.

3. Attentiemarkering: attendeert de gebruiker op een keuze in de route, zoals een T-splitsing of kruispunt. De markering ziet eruit als een leeg vlak; je legt op de bestaande ondergrond dus juist niets extra’s aan.

Getekend plaatje waaruit blijkt wat een objectmarkering is.

4. Objectmarkering: markeert bijzondere informatiepunten in de route. Voor de verkiezingen leg je een objectmarkering bij de tafel met stembureauleden, bij de afslag naar het stemhokje en bij de stembus. De objectmarkering bestaat uit een klankplaat met dubbel contrast.

Download hieronder alle informatie

De tijdelijke geleideroute is zowel te koop als te huur.
Neem dan contact op met verkoop@tglining.nl of +31 (0) 72 50 70 153. Wij staan voor je klaar.

Persoon met taststok maakt gebruik van mat met ribbels en loopt richting tafel met stembureauleden.
Blinkink mat met geleidelijnen
Persoon met taststok in stemhokje, staand op een klankplaat met dubbel contrast.
Blinkink klankplaat met dubbel contrast
Mat met noppen bovenaan een trapgat als waarschuwingsmarkering.
Blinkink mat met noppen