Home

Getekende personen met en zonder zichtbare beperkingen.

Toegankelijke verkiezingen

Maak ook jouw stemlokaal toegankelijk voor mensen met een visuele beperking

Zelfstandig en veilig

Zelfstandig en veilig bewegen naar het stemhokje met tijdelijke geleidelijnen

Geleidelijnmatten lopend door een gang met tegels. Er staat een bordje met een pijl die wijst naar de ingang van het stembureau.

Toegankelijk maken

Iedereen met kiesrecht moet zelfstandig en toegankelijk kunnen stemmen. Blinkink vindt dit ook en daarin staan we niet alleen: we hebben dit met zijn allen afgesproken in het VN-verdrag Handicap. Kernwoorden in het verdrag zijn autonomie en eigen regie. Sinds 2019 moeten alle stemlokalen in Nederland dan ook toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking.

Voor mensen met een visuele beperking zijn stembureaus inclusief en toegankelijk als de stemlocaties volledig zelfstandig bereikbaar en toegankelijk zijn. Dat betekent: de weg kunnen vinden naar de ingang van het stembureau, naar de stembureauleden om zich te legitimeren en hun stemformulier te halen, zelfstandig naar het stemhokje en de stembus en weer naar buiten.

Je kunt de toegankelijkheid van je stemlocatie heel eenvoudig, snel en veilig faciliteren met een tijdelijke geleideroute.

Lees hoe wij jou kunnen helpen.

Getekend logo met een persoon die in een stemhokje staat. Ervoor liggen geleidelijnen.
Persoon met taststok staat in het stemhokje op een klankplaat met dubbel contrast.

Tijdelijke geleideroute

Een tijdelijke geleideroute? Ja, dat kan! Met matten met ribbellijnen leg je heel eenvoudig zelf een route aan. De matten zijn op een eenvoudige, veilige manier aan de vloer te bevestigen en zonder schade weer te verwijderen. Hierdoor zijn de matten dus meerdere keren te gebruiken.

De kennis over hoe je deze matten veilig legt en waar je allemaal rekening mee moet houden heeft Blinkink in huis. Net als expertise rond richtlijnen en regelgeving over toegankelijkheid en geleideroutes.
En dat met de ervaring van TG Lining al meer dan 25 jaar.

Lees hier meer over een tijdelijke geleideroute.